บริการจดทะเบียน

KP ACCOUNTING

KP ACCOUNTING OFFICE

บริษัทสำนักงานบัญชีเคพีจำกัด ให้คำปรึกษาและบริการทางด้านการบัญชี การสอบบัญชี การยื่นภาษี การจดจัดตังบริษัท และการวางแผนทางการเงิน บริษัทของเราควบคุมการปฏิบัติงานโดยคุณเกริกเกียรติ พรปทุมชัยกิจซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต บริษัทของเราพร้อม ให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล นึกถึงงานงานด้านบัญชีและภาษี นึกถึงเรา บริการด้วยใจอย่างมืออาชีพ.

พันธกิจ

ทำบัญชีเสียภาษีถูกต้อง ไม่ต้องกังวลกับค่าปรับในอนาคต สามารถไปโฟกัสที่การบริหารกิจการและการเติบโตของธุรกิจ

เป้าหมาย

นึกถึงงานด้านบัญชีและภาษี นึกถึงเรา บริการด้วยใจอย่างมืออาชีพ